Kto może uczestniczyć w programie MOST?

Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać, niezależnie od trybu studiów:

  • Doktorantka/Doktorant po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.
  • Doktorantka/Doktorant w trakcie całego okresu trwania studiów III stopnia, niezależnie od tego, czy na studiach licencjackich i/lub magisterskich był/a Uczestniczką/Uczestnikiem Programu MOST, może przebywać poza uczelnią macierzystą, korzystając z programu mobilności, maksymalnie dwa semestry. Nie oznacza to jednak, że może być Uczestniczką/Uczestnikiem MOST-u tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko przez okres całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Program MOST UKW,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 34 19 229